Aspose.Diagram för Python via Java 22.9 Release Notes

Förbättringar och förändringar

Nyckel Sammanfattning Kategori
DIAGRAMJAVA-51022 WK: Formen förvrängd efter att ha sparats till PNG Förbättring
DIAGRAMJAVA-51015 wk: Formnamn på ett annat språk än engelska Insekt
DIAGRAMJAVA-51020 wk: Namnet på arkformen med ett lager är inte korrekt löst Insekt

Offentlig API och bakåtinkompatibla ändringar

Följande är en lista över alla ändringar som gjorts för allmänheten API, såsom tillagda, bytt namn, borttagna eller utfasade medlemmar samt alla icke-bakåtkompatibla ändringar som gjorts till Aspose.Diagram for Java. Om du har frågor om någon ändring som anges, vänligen ta upp den på supportforumet Aspose.Diagram.