Aspose.Diagram för Python via .NET 22.8 Release Notes

Nyckel Sammanfattning Kategori
DIAGRAMNET-50393 Lägg till punkter till den dynamiska kontaktformen Förbättring
DIAGRAMNET-51744 Formen uppdateras inte enligt Visio/Interop efter text tillagd Förbättring
DIAGRAMNET-52921 App: Spara vsdx till pdf förlorade en bild i hörnet Insekt
DIAGRAMNET-52925 Utgåva i HTML Konvertering Insekt
DIAGRAMNET-52928 App: Laddar vsd ger undantag Insekt
DIAGRAMNET-52938 App:spara vsd till vsdx har fastnat Insekt
DIAGRAMNET-52944 Spara till Diagram till svg - attributbredd: Ett negativt värde är inte giltigt. ("-121752") Insekt

Offentlig API och bakåtinkompatibla ändringar

Följande är en lista över alla ändringar som gjorts för allmänheten API, såsom tillagda, bytt namn, borttagna eller utfasade medlemmar samt alla icke-bakåtkompatibla ändringar som gjorts till Aspose.Diagram for .NET. Om du har frågor om någon ändring som anges, vänligen ta upp den på supportforumet Aspose.Diagram.