Aspose.Diagram för Python via .NET 22.9 Release Notes

Nyckel Sammanfattning Kategori
DIAGRAMNET-52969 vsdx fil till en svg - alla texter i rutorna kommer över raden av rutorna. Förbättring
DIAGRAMNET-52974 Regeluppsättningar visas inte i diagram valideringsdata Förbättring
DIAGRAMNET-52951 Felaktigt resultat efter export till HTML Insekt
DIAGRAMNET-52958 App: Sparar vsd till Vsdx effekten är fel Insekt
DIAGRAMNET-52964 Bildkvalitet i HTML Insekt
DIAGRAMNET-52965 Utgåva i HTML utgång Insekt
DIAGRAMNET-52972 Tomma fastigheter som returnerar ��0�� som värde Insekt

Offentlig API och bakåtinkompatibla ändringar

Följande är en lista över alla ändringar som gjorts för allmänheten API, såsom tillagda, bytt namn, borttagna eller utfasade medlemmar samt alla icke-bakåtkompatibla ändringar som gjorts till Aspose.Diagram for .NET. Om du har frågor om någon ändring som anges, vänligen ta upp den på supportforumet Aspose.Diagram.