Aspose.Finance for .NET 22.8 Sürüm Notları

İyileştirmeler ve Değişiklikler

Anahtar Özet Kategori
FINANCENET-217 Devam öğesi için doğrulama kurallarını iyileştirin Gelişme
FINANCENET-216 Hariç tutulan öğe için doğrulama kurallarını iyileştirin Gelişme
FINANCENET-215 Dipnot öğesi için doğrulama kurallarını iyileştirin Gelişme