Anläggning

Systemkrav

Först måste du kontrollera och bekräfta att maskinens specifikationer uppfylleSystemkrav.

Installera Aspose.3D för Python via .NET

pip är det enklaste sättet att ladda ner och installerarAspose.3D för Python via .NET.

För att installera Aspose.3D, kör det här kommandot: pip install aspose-3d

Använda Aspose.3D för Python via .NET

När du har avslutat installationen av modulen, kan du använda Aspose.3D från din python-kod på det här sättet:

import aspose.threed as a3d

scene = a3d.Scene()
scene.root_node.create_child_node(a3d.entities.Cylinder())
scene.save("Cylinder.fbx", a3d.FileFormat.FBX7400ASCII)