FAQ

Kryptering och dekryptering stöds inte för Aspose.Cells for C++ nu

Nu stöds inte kryptering och dekryptering för Aspose.Cells for C++, så om du vill öppna en fil med lösenord kommer koden att skapa undantag.