Få åtkomst till och ändra värdet på en Cell

Få åtkomst till och ändra Cell Värde med Aspose.Cells.GridDesktop

Innan vi kommer åt och ändrar värdet på en cell, bör vi veta hur man kommer åt celler. Det finns tre sätt att komma åt celler i ett kalkylblad. För mer information om dessa tre tillvägagångssätt, vänligenÅtkomst till Cells i ett arbetsblad.

Varje cell har en egenskap som heter Value . Så när en cell väl har nåtts kan utvecklare komma åt och ändra innehållet i egenskapen Value för att komma åt och ändra värdet på en cell.

VIKTIG:Att använda Value-egenskapen för en cell för att ändra dess värde är ett bra tillvägagångssätt för att ställa in värdet för en enstaka eller få celler. Om du behöver ställa in värdena för många celler så skulle prestandan för detta tillvägagångssätt inte vara bra. Så, för att ställa in värdena för många celler, bör du användaSetCellValue cellens metod för att förbättra prestandan för dina applikationer. En modifierad version av ovanstående kodavsnitt som använderSetCellValue metoden visas nedan.