Hur man använder FormulaBar med Aspose.Cells.GridDesktop

Använder FormulaBar med Aspose.Cells.GridDesktop

Steg 1: Skapa ett nytt projekt

  1. Öppna Visual Studio 2019.
  2. FrånFilmenyn, väljNy, dåProjekt. Skapa ett nytt projekt dialogrutan öppnas.
  3. VäljWindows Forms App (.NET Framework)från Visual Studio installerade projektmallar och klickaNästa.

todo:image_alt_text

  1. Ange en plats där platsen och namnet på projektet och klickaSkapa.

todo:image_alt_text

Steg 2: Lägg till kontroller i verktygslådan

  1. Klicka påVerktygslåda
  2. VäljaGemensamma kontroller, högerklicka och välj “Välj objekt…” från snabbmenyn.
  3. I den**.NET Ramkomponenter** fliken i**Välj Verktygslåda** fönster, bläddra och välj**GridDesktop** och**FormulaBar** komponenter.

todo:image_alt_text

Steg 3: Lägg till kontroller i formuläret

  1. Dra GridDestop och FormulaBar kontroller till formuläret. Detta bör lägga till referensen till Aspose.Cells.GridDesktop.dll i projektreferenserna. Om referensen inte läggs till kan du lägga till referensen manuellt genom att högerklicka på referenserna och välja alternativet “Lägg till referenser”. Bläddra till platsen för Aspose.Cells.GridDesktop.dll och lägg till den.

todo:image_alt_text

  1. När kontrollerna har lagts till, ställ in namnet på GridDesktop-kontrollen i egenskapsfliken.[detta krävs för att länka FormulaBar till GridDesktop]

todo:image_alt_text

  1. Länka FormulaBar till GridDesktop-kontrollen som visas i följande bild.

todo:image_alt_text

Steg 4: Testa kontrollerna

Kör programmet och testa kontrollerna. Det kommer att generera utdata som liknar den som visas i följande bild. Du kan se i utdatabilden att FormulaBar och GridDesktop är länkade.

todo:image_alt_text