Sök och ersätt i GridWeb

Arbeta med Find/Replace

Dialogrutan Sök/Ersätt

Det finns två sätt att öppna dialogrutan Sök/Ersätt:

 1. När kontrollen är aktiv, tryckCTRL+F för att öppna dialogrutan, eller tryckCTRL+R för att öppna dialogrutan medByta ut knappen aktiverad.
 2. Flytta markören till cellområdet i kalkylbladet och högerklicka sedan. VäljHitta ellerByta ut från menyn.

Välj Sök

todo:image_alt_text

En stildialogruta visas.

Dialogrutan Sök/ersätt

todo:image_alt_text

Använder Hitta

Att söka:

 1. Öppna dialogrutan Sök/Ersätt.
 2. Skriv strängen du vill söka efter iHitta vad fält.
 3. KlickHitta nästa att söka.

Nästa cell som matchar ditt sökvillkor är markerad.

Sökalternativ

Det finns några sökalternativ som du kan anpassa i dialogrutan. Tabellen nedan listar dem.

Nej. Alternativets namn Beskrivning
1 Liknande fall Anger om skiftlägeskänsligt ska användas vid sökning.
2 Matcha hela ordet Anger om hela ordet ska matchas vid sökning.
3 Sök upp Indikerar om sökningen kommer att göras från botten till toppen.
4 Vanligt uttryck När den är markerad kommer kontrollen att behandla strängen i textrutan Hitta vad som ett reguljärt uttryck i sökprocessen.
5 Hitta i Formler/Värden När formlerna är vald kommer kontrollen att matcha formeln eller det oformaterade värdet för cellerna om formeln eller det oformaterade värdet finns. När värden är vald kommer kontrollen endast att matcha det visade värdet för cellerna.

Använder Ersätt

Så här ersätter du text eller värden:

 1. Öppna dialogrutan Sök/Ersätt genom att trycka påCTRL+F , eller välj högerklicka på en cell och väljHitta innan du klickarByta ut.
 2. Skriv ersättningssträngen iErsätta med fält.
 3. KlickByta ut.

Så här ersätter du text:

 1. Öppna dialogrutan.
 2. Skriv in texten du vill hitta iHitta vad och texten du vill ersätta den med iErsätta med fält.
 3. Ersätt en förekomst i taget genom att klickaHitta nästa följd avByta ut.
 4. Om du är väldigt säker på vad arbetsbladet innehåller, klickaErsätt alla.