Validera hela kalkylbladet istället för bara de uppdaterade cellerna

Möjliga användningsscenarier

Som standard validerar GridWeb endast de uppdaterade cellerna och validerar inte hela kalkylbladet. Men om du vill validera hela kalkylbladet på klientsidan innan GridWeb skickar en begäran till servern, bör du ställa in variabeln needValidateall inuti acwmain.js till true.

Validera hela kalkylbladet istället för bara de uppdaterade cellerna

Följande skärmdump visar variabeln needValidateall i acwmain.js. Vänligen ställ in det på sant och nu kommer GridWeb att validera hela ditt kalkylblad, inte bara de uppdaterade cellerna.

todo:image_alt_text