Komma igång

Systemkrav

Aspose.Cells for Node.js via Java är plattformsoberoende API och kan användas på vilken plattform som helst (Windows, Linux och MacOS) därNode.js ochnod-javabro installeras. Maskinen måste ha Oracle JDK 7 eller senare versioner innan installationen ställs in.

Installera från NPM

Du kan enkelt använda Aspose.Cells for Node.js via Java frånNPM med följande kommando.

 $ npm install aspose.cells

Om du stöter på några problem under installationsprocessen, se https://www.npmjs.com/package/java.

Installera från ZIP-arkiv

För att installera och använda Aspose.Cells for Node.js via Java från ett ZIP-arkiv, följ följande instruktioner:

Linux:

 • ladda ner och installeraNode.js.
 • Installera Oracle JDK (1.7 eller 1.8) för Linux, konfigurera miljövariabeln JAVA_HOME.
 • Installera python 2.x
 • Installeranod-java bro. Du kan köra nedanstående kommandon @ terminal:
 $ mkdir aspose.cells.js.java

$ cd aspose.cells.js.java

$ npm install java
 • Ladda ner “Aspose.Cells for Node.js via Java” och extrahera det till “aspose.cells.js.java/node_modules”.
 • Skapa en testfil med namnethej.jsmed följande exempelkod i mappen “aspose.cells.js.java”:
 var aspose = aspose || {};

aspose.cells = require("aspose.cells");

var workbook = new aspose.cells.Workbook(aspose.cells.FileFormatType.XLSX);

workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("testin...");

workbook.save("out1.xlsx");

console.log("hello world");
 • Kör nu “node hello.js” @command prompt för att köra den.

Windows:

 • Installera Oracle JDK8 och konfigurera miljövariabeln JAVA_HOME.
 • Installera Node.js och lägg till node.exe till PATH.
 • Installera node-gyp.
 • Installera Windows Byggverktyg.
 • Installeranod-java brygga och kör nedan kommandon @ kommandotolken som administratör:
 > mkdir aspose.cells.js.java

\> cd aspose.cells.js.java

\> npm install -g node-gyp

\> npm install --global --production windows-build-tools

\> npm install java
 • Ladda ner “Aspose.Cells for Node.js via Java” och extrahera det till “aspose.cells.js.java/node_modules”.
 • Skapa en fil med namnethej.jsi mappen “aspose.cells.js.java” med följande exempelkod:
 var aspose = aspose || {};

aspose.cells = require("aspose.cells");

var workbook = new aspose.cells.Workbook(aspose.cells.FileFormatType.XLSX);

workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("testin...");

workbook.save("out1.xlsx");

console.log("hello world");
 • Kör nu “node hello.js” @command prompt för att köra den.

Mac:

 • Ladda ner och installera Node.js (https://nodejs.org/en/download/)
 • Installera Oracle JDK 1.8 (rekommenderas) för Mac, konfigurera miljövariabeln JAVA_HOME.
 • ÄndraJVMCapabilities avsnitt i “/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_152.jdk/Contents/Info.plist” med root-behörighet. (“jdk1.8.0_152.jdk” beror på din jdk-version), får det att se ut så här:
 <key>JavaVM</key>

        <dict>

                <key>JVMCapabilities</key>

                <array>

                        <string>JNI</string>

                        <string>BundledApp</string>

                        <string>CommandLine</string>

                </array>
 • Installera python 2.x (om det inte är installerat).
 • Installera node-java bridge. Du kan köra nedanstående kommandon @ terminal:

         $ mkdir aspose.cells.js.java

         $ cd aspose.cells.js.java

         $ npm installera java

 • Ladda ner “Aspose.Cells for Node.js via Java” och extrahera det till “aspose.cells.js.java/node_modules”.
 • Skapa en testfil med namnethej.js med följande exempelkod i mappen “aspose.cells.js.java”:
 var aspose = aspose || {};

aspose.cells = require("aspose.cells");

var workbook = new aspose.cells.Workbook(aspose.cells.FileFormatType.XLSX);

workbook.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("testin...");

workbook.save("out1.xlsx");

console.log("hello world");
 • Kör nu “node hello.js” @command prompt för att köra den.