Komma igång

Systemkrav

Aspose.Cells for Python via .NET är plattformsoberoende API och kan användas på vilken plattform som helst (Windows och Linux) därPython är installerad.

Python Version

 • Python 3.6 eller högre

Installation

Windows:

Du kan enkelt använda Aspose.Cells for Python via .NET frånpypi med följande kommando.

 $ pip install aspose-cells-python

Linux:

Du kan enkelt använda Aspose.Cells for Python via .NET frånpypi med följande kommando.

 $ pip install aspose-cells-python

 • Obs: Du måste köra följande kommando innan installationen
  For Ubuntu/Debian: apt-get install libgdiplus 
  For CentOS/RHEL/Fedora: yum install libgdiplus 

Mac OS:

Du kan enkelt använda Aspose.Cells for Python via .NET frånpypi med följande kommando.

 $ pip install aspose-cells-python

 • Obs: Om din python är Python3.7 (ta python3.7, till exempel här), efter installation av aspose-cells-python kan det finnas följande fel ‘/usr/local/lib/libpython3.7m.dylib’ (ingen sådan fil), ‘/usr/lib/libpython3.7m.dylib’ (ingen sådan fil) prompt. I en sådan situation, vänligen lägg till följande kommando till din bash_profile (Find var är libpython3.7m.dylib först, ta /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib till exempel här)

  export DYLD_LIBRARY_PATH="$DYLD_LIBRARY_PATH:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib"
  export LIBRARY_PATH="$LIBRARY_PATH:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/lib/"

 • Obs: På grund av vårt beroende av SkiaSharps grafikbibliotek, om du stöter på följande fel: System.DllNotFoundException: Det går inte att ladda det delade biblioteket ‘libSkiaSharp’ eller något av dess beroenden. vänligen installera SkiaSharp.

  brew install nuget
  nuget install SkiaSharp.NativeAssets.macOS -Version 2.88.3
  Efter installationen, kör följande kommando
  cp ./SkiaSharp.NativeAssets.macOS.2.88.3/runtimes/osx/native/libSkiaSharp.dylib /usr/local/lib/.

Om du vill ha det enklare kan du naturligtvis också ladda nerlibSkiaSharp.dylib och dåkopiera det till**/usr/local/lib** katalog.

Så här skapar du Hello World-applikationen med Aspose.Cells for Python via .NET

 • Skapa en fil med namnetSkapar HelloWorldFile.py och använd följande exempelkod:
 • Spara nu koden ovan till “CreatingHelloWorldFile.py” och kör “python CreatingHelloWorldFile.py” @kommandotolken.

Python via .NET Exempel github