Systemkrav

Serverkrav

För att installera Aspose.Cells for SharePoint behöver du en dator som kör något av följande:

  • Windows SharePoint Services 3.0
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  • Microsoft SharePoint Server 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2013

Kundkrav

Du behöver en webbläsare för att komma åt SharePoint-webbplatser. Aspose.Cells for SharePoint är testad med:

  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla FireFox
  • Google Chrome
  • Safari