Sınırlamalar ve API Farklar

Kamu API Farklar

Aşağıdaki liste (örnek kod segmentleriyle birlikte), Aspose.Cells for Java ve Aspose.Cells for PHP via Java API’ler arasındaki bazı farklılıkları göstermektedir.

Kitaplığı içe aktarma (Paket Karşılaştırmaları)

Aspose.Cells for Java

 import com.aspose.cells.*;

Aspose.Cells for PHP via Java

 require_once("Java.inc");

require_once("lib/aspose.cells.php");

use aspose\cells;

use aspose\cells\Workbook;

Yeni bir Çalışma Kitabı örneği oluşturma

Aspose.Cells for Java

 Workbook workbook = new Workbook();

Aspose.Cells for PHP via Java

 $workbook = new Workbook();

Numaralandırmalar veya Sabitler

Aspose.Cells for Java

 arc2.getLineFormat().setDashStyle(MsoLineDashStyle.SOLID);

Aspose.Cells for PHP via Java

 $arc2->getLineFormat()->setDashStyle(cells\MsoLineDashStyle::SOLID);

Örnek vermek

Aspose.Cells for Java

 import com.aspose.cells.*;

public class Test1 {

	/**

	 * @param args

	 */

	public static void main(String[] args) throws Exception {		Workbook workbook = new Workbook();

		WorksheetCollection worksheets = workbook.getWorksheets();

		Worksheet worksheet = worksheets.get(0);

		Cell cell = worksheet.getCells().get("A1");

		cell.putValue("Hello World!");

		workbook.save("out1.xlsx");

	}

}

Aspose.Cells for PHP via Java

 <?phprequire_once("Java.inc");

require_once("lib/aspose.cells.php");

use aspose\cells;

use aspose\cells\Workbook;

use aspose\cells\WorsheetCollection;

use aspose\cells\Worksheet;

use aspose\cells\Cell;


$workbook = new Workbook();

$worksheets = $workbook->getWorksheets();

$worksheet = $worksheets->get(0);

$cell = $worksheet->getCells()->get("A1");

$cell->putValue("Hello World!");

$workbook->save("out1.xlsx");


?>

Aspose.Cells for PHP via Java API’in Aspose.Cells for Java API ile karşılaştırıldığında Diğer Sınırlamaları

  1. Array, ArrayList, ResultSet vb.‘den veri içe/dışa aktarma desteklenmez.
  2. Yazdırma desteklenmiyor.