Komma igång

Systemkrav

Aspose.Diagram för Python via .NET är plattformsoberoende API och kan användas på alla plattformar (Windows och Linux) därPython är installerad.

Python Version

  • Python 3.6 eller högre

Installation

Windows:

Du kan enkelt använda Aspose.Diagram för Python via .NET frånpypi med följande kommando.

 $ pip install aspose-diagram-python

Linux:

Du kan enkelt använda Aspose.Diagram för Python via .NET frånpypi med följande kommando.

 $ pip install aspose-diagram-python

Skapar Hello World-applikationen

  • Skapa en fil med namnetSkaparNewVisioFile.py och använd följande exempelkod:
  • Spara nu koden ovan till “CreatingNewVisioFile.py” och kör “python CreatingNewVisioFile.py” @kommandotolken.