Visio belgesini programlı olarak kaydedin

Visio Çizim Kaydet Genel Bakış

KullanDiagram.Save Microsoft Visio çizimini kaydetme yöntemi. Bir çizimi dosyaya kaydetmeye izin veren aşırı yüklemeler vardır. Çizim, Aspose.Diagram tarafından desteklenen herhangi bir kaydetme biçiminde kaydedilebilir. Desteklenen tüm kaydetme biçimlerinin listesi için bkz.Dosya Biçimini Kaydet Sıralama.

Kaydediliyor Visio Diagram

Aspose.Diagram API’in Diagram sınıfı, bir Visio çizimini temsil eder ve geliştiriciler, Visio diagram nesnesini desteklenen herhangi bir dosya biçiminde kaydedebilir. Microsoft Visio dosyasını kaydetmek içinDiagram.Saveyönteminde, tam yolu olan bir dosya adını veya bir dosya akış nesnesini kabul eder. Aspose.Diagram API, dosya uzantısından kaydetme biçimini çıkarır ve ayrıca çıktı dosyası biçimini belirtmek için ek bir SaveFileFormat parametresi sunar.

Visio Diagram’i herhangi bir Desteklenen Dosya Formatında kaydedin

Geliştiriciler, Aspose.Diagram API’i kullanarak bir Visio diagram’i aşağıda listelenen desteklenen herhangi bir dosya biçiminde kaydedebilir: VSDX, VSDM, VSSX, VSSM, VSTX, VSTM, VDX, VSX, VTX, TIFF, PNG, BMP, EMF, JPEG, PDF, XPS, GIF, HTML, SVG, SWF and XAML

Diagram Programlama Örneği kaydediliyor

Aşağıdaki örnek, bir belgeyi bir dosyaya kaydeder.

 // Save a Visio diagram

diagram.Save(GetMyDir() + "MyOutput.vsdx", SaveFileFormat.VSDX);

Visio Kaydetme Seçeneklerini Belirleme

Bir kaç tane varDiagram.Save bir SaveOptions nesnesini kabul eden yöntem aşırı yüklemeleri. Bu, SaveOptions sınıfından türetilen bir sınıfın nesnesi olmalıdır. Her kaydetme biçimi, o kaydetme biçimi için kaydetme seçeneklerini tutan karşılık gelen bir sınıfa sahiptir. Örneğin, SaveFileFormat.PDF kaydetme biçimi için PdfSaveOptions vardır.

Visio Diagram Kaydetme Seçenekleri

Bu örnekler şunların nasıl yapılacağını gösterir:

Diagram Kaydetme Seçeneklerinin Kullanımı

Aşağıdaki kod, bir belgeyi Visio biçiminde kaydetmeden önce kaydetme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

PDF Kaydetme Seçeneklerinin Kullanımı

Aşağıdaki kod, bir belgeyi PDF biçiminde kaydetmeden önce kaydetme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

HTML Kaydetme Seçeneklerinin Kullanımı

Aşağıdaki kod, bir belgeyi HTML dosya biçiminde kaydetmeden önce kaydetme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Görüntü Kaydetme Seçeneklerinin Kullanımı

Aşağıdaki kod, bir belgeyi görüntü dosyası biçiminde kaydetmeden önce kaydetme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

SVG Kaydetme Seçeneklerinin Kullanımı

Aşağıdaki kod, bir belgeyi SVG biçiminde kaydetmeden önce kaydetme seçeneklerinin nasıl ayarlanacağını gösterir.

Bazen, geliştiricilerin Visio diyagramlarını programlı olarak farklı dosya biçimlerine kaydetmesi veya dışa aktarması gerekir (VDX, PDF, JPEG vb.).

 VSD Dosyasını Python via .NET için Aspose.Diagram ile Diğer Formatlara Kaydetme

Aspose.Diagram kullanarak geliştiriciler makinede Microsoft Office Visio’e ihtiyaç duymazlar ve Microsoft Office Otomasyondan bağımsız çalışabilirler.

Aşağıdaki kod parçacıkları şunların nasıl yapıldığını gösterir:

  1. diagram yükleyin.
  2. diagram’i VSX, PDF ve JPEG’e kaydedin.

Python via .NET Programlama Örneği için VSD Dosyasını Aspose.Diagram ile Kaydetme

Örnek: