Skapa OFX förfrågnings- och svarsfiler i Python API

Aspose.Finance för Python via .NET stöder att skapa OFX förfrågnings- och svarsfiler i formaten 1.03 och 2.2. För att skapa OFX-dokument tillhandahåller API klasserna OfxRequestDocument och OfxResponseDocument. Följande exempel visar att du skapar OFX filer för begäran och svarsfiler i både 1.03 och 2.2 format.

Skapa OFX förfrågningsfil i .NET

Skapa OFX svarsfil i .NET