Läs XBRL och iXBRL filer i Python

Läs instansfilen XBRL i Python

Aspose.Finance stöder läsning av XBRL dokument. För detta kan du använda klassen XbrlDocument genom att skicka namnet på en giltig XBRL-instansfil som en parameter.

Följande Python-kodavsnitt visar att du läser ett XBRL-instansdokument.

Läs filen iXBRL i Python

Aspose.Finance stöder läsning av iXBRL instansdokument. För detta tillhandahåller API klassen InlineXbrlDocument. Konstruktören av klassen InlineXbrlDocument accepterar namnet på en giltig iXBRL-fil.

Följande Python-kodavsnitt visar att du läser ett iXBRL-instansdokument.