Funktionslista

Aspose.3D Funktioner

Allmänna egenskaper

  • Skriven helt i Java fungerar så i alla Java omgivningar som stöds
  • Stöder skrivbordsgränssnittsprogram, webbapplikationer och konsolprogram.
  • API Referens i JavaDoc-format
  • Realtids rendering och utanför skärmen återgivning*.
  • Stöder JDK 1.8 - JDK 20.

Obs: Renderingar utförs med hjälp av org. Lwjgl. vulkan 3.2.1, vilket kräver JDK 9 eller högre (klassversion 53), alla renderingsrelaterade API har tagits bort i JDK8-versionen. ..

Funktionsmatris

Egenskaper   FBX   Collada   glTF   glTF 2.0   U3D   PDF   STL   OBJ   PLY   3DS   ASE   X  3MF   RVM   Draco 
 Lambert MaterialComment

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

     
  Phong

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

   

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

     
  Material baserat på skådarer

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

                       
 PBR- material:      

todo:image_alt_text

 

                     
 PBR Specifikat      

todo:image_alt_text

 

                     
 Diffuse texturComment

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

   
 Avancerad texturName

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

             
 Polygon mashes

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

         

todo:image_alt_text

 

         

todo:image_alt_text

 

 
  Triangle-baserade mashes

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

  Vertex elementer

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

   

todo:image_alt_text

 

 NURBS geometries 

todo:image_alt_text

 

                           
 Parameterized geometries                          

todo:image_alt_text

 

 
 Lokal transformation

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

     

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

 
 Instantering

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

                 
  Scene graf

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

     

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

 
 Centifierad egenskap

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

                     
 Skelett

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

                         
 Morph deformare

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

                         
  Innehållsansvarig

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

                         
  Meesh komprimering

todo:image_alt_text

 

     

todo:image_alt_text

 

todo:image_alt_text

 

           

todo:image_alt_text

 

 

todo:image_alt_text