Hur man använder exempel

Ladda ner från GitHub

Alla exempel på Aspose.3D for Java finns på GitHub. Du kan antingen klona arkivet med din favorit GitHub-klient eller ladda ner filen ZIP från Här.

Extrahera innehållet i ZIP i vilken korg som helst på datorn. Alla exempel finns i Examples-mappen.

Data-mappen innehåller indatadokument eller filer som används i exemplen.

Kör exempel

När du öppnar Exempel i Eclipse IDE, väljer sedan filen RunExamples.java och avändrar någon körmetod. Välj till exempel den här CreateEmpty3DDocument.run() som hittades i katalogen src>java>examples>loadsave eller i paketet examples.loadsave och kör det.

Skärmbild

Se följande skärmdump och dess markerade områden för mer hjälp.

todo:image_alt_text