Upptäck format för 3D-filen

Detektera formatprogrammeringsprover

Följande kod illustrerar hur man upptäcker ett filformat (med hjälp av filvägen eller strömmen) och kontrollera dess tillägg.