Arbeta med VRML Format

Contents
[ ]

Öppna VRML filformat

Aspose.3D för Python via .NET tillåter arbeta med VRML version 1.0. VRML filformat har lagts till klassen FileFormat. Aspose.3D kan automatiskt detektera formatet, så FileFormat oftast ignoreras i open metod. Följande kod snippet visar hur öppen VRML filformat.