Stalnstallation

Installing Aspose.3D for Java Aspose Repository

Aspose tüm Java APIs ev sahipliğiAspose Repository. You kolayca Aspose.3D for Java API basit konfigürasyonlarla doğrudan Maven projelerinde kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi Maven pom.xml Repository yapılandırma/konumunuzu belirtmeniz gerekir:

 <repositories>

  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
  </repository>

</repositories>

Hen hen, pom. xml’nizde Aspose.3D for Java API bağımlılığını şöyle tanımlar:

 <dependencies>

  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>21.4</version>
  </dependency>

</dependencies>

Congratu!! You Maven projenizde Aspose.3D for Java Maven bağımlılığını başarıyla tanımlamıştır.