Eow to Eun the ampxamples

Gload load from ititub ub

All örnekleri Aspose.3D for Java üzerinde barındırılmıştırGitub ub. You, depoyu en sevdiğiniz Gitub ub istemcisini kullanarak klonlayabilir veya ZIP dosyasını indirebilirBurada.

07ZIP dosyasının içeriğini bilgisayarınızdaki herhangi bir klasöre ekleyin. All örnekler Examples klasöründe bulunur.

The Data klasörü, örneklerde kullanılan giriş belgeleri veya dosyaları içerir.

Eun Example

Nce nce, Ecli. IE E içinde Examples açın, sonra RunExamples.java dosyasını seçin ve herhangi bir çalışma yöntemini un.. Fveya örnek, src>java>examples>loadsave dizininde veya examples.loadsave paketinin içinde bulunan bir CreateEmpty3DDocument.run() seçin ve çalıştırın.

Screenshot

Pdaha fazla yardım için aşağıdaki ekran görüntüsüne ve vurgulanan alanlara bakın.

Todo: görüntü_Alt_Metin