Linear Extrusion ile king orking

Contents
[ ]

Performing Linear truxtrusion

Aspose.3D for Java, bir giriş olarak 2,5 şekil alan ve 3. boyuttaki şekli genişleten LinearExtrusion sınıfı sunar. Following kod snippet lineer extrusion yonun nasıl gerçekleştirileceğini gösterir:

Linear truxtrusion içinde ces lices

Aspose.3D for Java setSlices() yöntemi LinearExtrusion sınıfı sunar. SetSlices () yöntemi, ekstrüzyon yolu boyunca ara nokta sayısını tanımlar. Following kodu snippet, lineer extrusion yonda setSlices() yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir:

LLinear truxtrusion girin

Aspose.3D for Java setCenter() yöntemi LinearExtrusion sınıfı sunar. If setenter enter() yöntemi doğrudur, ekstrüzyon aralığı-Height/2 ila Height/2 arasındadır, aksi takdirde ekstrüzyon 0’dan H8’e kadardır. Following kodu snippet, doğrusal extrusion yonda setCenter() yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir:

Linear truxtrusion içinde Twist

Aspose.3D for Java setTwist() yöntemi LinearExtrusion sınıfı sunar. The setTwist() yöntemi, şekli ekstrüde ederken rotasyonun derecesini işler. Following kodu snippet, doğrusal extrusion yonda setTwist() yöntemini nasıl kullanacağınızı gösterir:

Linear truxtrusion içinde Twistwiffset

Aspose.3D for Java setTwistOffset() yöntemi LinearExtrusion sınıfı sunar. The setTwist. ffset() yöntemi, extrusion yonu döndürürken ofseti çevirir. Following kodu snippet, lineer extrusion yonda setTwistOffset() yöntemini nasıl kullanacağınızı gösterir:

Linear truxtrusion ireirection

Aspose.3D for Java setDirection() yöntemi LinearExtrusion sınıfı sunar. The setDirection() yöntemi ekstrüzyon yönünü tanımlar. Following kodu snippet, doğrusal extrusion yonda setDirection() yöntemini nasıl kullanacağınızı gösterir: