VRML Format ile Working

Contents
[ ]

Open VRML File Format

Aspose.3D for Java VRML sürüm 1.0 ile çalışmayı sağlar. VRML dosya formatı 076. 481 sınıfına eklenmiştir. 076. 481 otomatik olarak VRML formatını algılayabilir, bu nedenle FileFormat genellikle Open yönteminde göz ardı edilir. Kod parçacığını takip eden T, 07. 3481 dosya formatının nasıl açık olduğunu gösterir.