Konvertera Excel-arbetsbok till PDF

Konvertera Excel Workbook till PDF

PDF-filer används ofta för att utbyta dokument mellan organisationer, statliga sektorer och individer. Det är ett standarddokumentformat och mjukvaruutvecklare uppmanas ofta att hitta ett sätt att konvertera Microsoft Excel-filer till PDF-dokument.

Aspose.Cells stöder konvertering av Excel-filer till PDF och bibehåller hög visuell trohet i konverteringen.

Direkt konvertering

Aspose.Cells stöder konvertering från kalkylblad till PDF oberoende av annan programvara. Spara helt enkelt en Excel-fil till PDF med hjälp avArbetsbokklass'Sparametod. DeSparametoden gerSaveFormat_Pdfuppräkningsmedlem som konverterar de ursprungliga Excel-filerna till formatet PDF.

Följ stegen nedan för att direkt konvertera Excel-kalkylbladen till formatet PDF:

  1. Instantiera ett objekt avArbetsbokklass genom att anropa dess tomma konstruktor.
  2. Du kan öppna/ladda in en befintlig mallfil eller hoppa över det här steget om du skapar arbetsboken från början.
  3. Gör något arbete (mata in data, tillämpa formatering, ange formler, infoga bilder eller andra ritobjekt, och så vidare) på kalkylarket med hjälp av Aspose.Cells' API:er.
  4. När kalkylarkskoden är klar ringer duArbetsbokklass'Sparametod för att spara kalkylarket.

Filformatet ska vara PDF så välj relevant PDF (ett fördefinierat värde) från SaveFormat-uppräkningen för att generera det slutliga PDF-dokumentet

Se följande exempelkod, dessexempel på Excel-fil ochutgång PDF för din kännedom.

Avancerad konvertering

Du kan också välja att användaPdfSaveOptionsklass för att ställa in olika attribut för konverteringen. Ställa in olika egenskaper förPdfSaveOptions klass ger dig kontroll över utskrifts-, teckensnitts-, säkerhets- och komprimeringsinställningar för utdata PDF. Den viktigaste egenskapen ärStäll inCompliancevilket gör att du kan spara Excel-filerna till PDF/A-kompatibla PDF-filer.

Sparar arbetsbok till PDF/A överensstämmande filer

Följande kodavsnitt visar hur du använderPdfSaveOptionsklass för att spara Excel-filer till PDF/A-kompatibelt PDF-format

Se följande exempelkod och dessutgång PDF för din kännedom.

Ställ in PDF Creation Time

MedIPdfSaveOptions klass, kan du hämta eller ställa in skapelsetiden PDF.

Se följande exempelkod och dessutgång PDF för din kännedom.