Aspose.Cells Java for Python

JPype

JPype är en ansträngning för att låta Python-program full tillgång till javaklassbibliotek. Detta uppnås inte genom att implementera Python på nytt, som Jython/JPython har gjort, utan snarare genom gränssnitt på nativ nivå i båda virtuella maskiner.

Läs mer på readthedocs.org

Aspose.Cells for Java

Aspose.Cells for Java är ett avancerat klassbibliotek för Java som gör det möjligt för dig att utföra en stor mängd dokumentbehandlingsuppgifter direkt inom dina Java-applikationer.

Aspose.Cells for Java stöder bearbetning av Excel (XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM), CSV (kommaseparerad värde), TSV (Tab-separated values), TabDelimited (Tab-separerad textfil), Html, MHtml, ODS (OpenDocument Kalkylark), SpreadsheetML och Numbers (dokument som skapats av Apples “Numbers” applikation) filer. Med Aspose.Cells kan du generera, modifiera och konvertera dokument utan att använda Microsoft Excel.

Aspose.Cells Java for Jython

Aspose.Cells Java för Python är ett projekt som visar/använder Aspose.Cells for Java API-användningsexempel i Python.

Systemkrav

Följande är systemkraven för att använda Aspose.Cells Java för Python:

  • Jpype
  • Nerladdad Aspose.Cells-komponent.

Stödda plattformar

Följande plattformar stöds:

  • Python 2.7.x.x