Komma igång

Systemkrav

Aspose.Cells for Java stöder följande Java-versioner:

  • J2SE 6.0 (1.6)
  • J2SE 7.0 (1.7)
  • eller ovanför

Fler detaljer

Installation

Installera Aspose Cells for Java från Maven Repository

Maven är det enklaste sättet att ladda ner och installera Aspose.Cells for Java.

  1. Ange Aspose Maven Lagringskonfiguration/plats i din Maven pom.xml.
  2. Definiera Aspose.Cells for Java API beroende i din pom.xml.

Fler steg för detaljer

Installera Aspose Cells for Java manuellt

  1. Ladda ner aspose-cells-{version}-java.zip
  2. Packa upp paketet, ange katalogen \JDK 1.6, packa upp aspose-cells-{version}-java.zip.
  3. Ange katalogen \JDK 1.6\aspose-cells-{version}-java\lib, installera JAR-paketen manuellt med Eclipse eller Intellij.

Installera Aspose Cells for Java med Eclipse:

Eclipse install Aspose Cells for Java

Installera Aspose Cells for Java med Intellij:

IntelliJ installation Aspose Cells for Java

Skapar Hello World-applikationen

Stegen nedan skapar Hello World-applikationen med hjälp av Aspose.Cells API: