Kalkylarksredigerare kunskapsbas

Bädda in HTML5 Spreadsheet Editor var som helst

HTML5 Spreadsheet Editor kan bäddas in på alla webbplatser, bloggar och forum för att dela kalkylblad över internet. Den kan bäddas in som en fristående redigerare eller så kan du ladda den med en kalkylarksfil.

Bädda in som fristående redigerare

För att bädda in som en fristående redigerare, använd HTML IFRAME-taggen för att lägga till på webbplatsen. Till exempel:

 <iframe src="http://spreadsheet-editor.aspose.com/" width="800" height="600">

    Your web browser does not support IFRAMEs

</iframe>

Bädda in med ett kalkylblad

För att ladda ett kalkylblad i en inbäddad redigerareurl parameter. Till exempel:

 <iframe src="http://spreadsheet-editor.aspose.com/?url=http://example.com/Sample.xlsx" width="800" height="600">

    Your web browser does not support IFRAMEs

</iframe>