Kunskapsbas för kalkylbladsredigerare

Bädda in HTML5 Spreadsheet Editor var som helst

HTML5 Spreadsheet Editor kan bäddas in på vilken webbplats, blogg och forum som helst för att dela kalkylblad över internet. Den kan bäddas in som en fristående redigerare eller så kan den laddas med en kalkylbladsfil.

Bädda in som fristående redigerare

För att bädda in som en fristående redigerare, använd HTML IFRAME-taggen för att lägga till på webbplatsen. Till exempel:

 <iframe src="http://spreadsheet-editor.aspose.com/" width="800" height="600">

    Your web browser does not support IFRAMEs

</iframe>

Bädda in med ett kalkylblad

För att ladda en kalkylblad i en inbäddad redigerare url parameter. Till exempel:

 <iframe src="http://spreadsheet-editor.aspose.com/?url=http://example.com/Sample.xlsx" width="800" height="600">

    Your web browser does not support IFRAMEs

</iframe>