Lägg till cellformler

Lägga till formler i celler

Hur man lägger till och beräknar en formel?

Det är möjligt att lägga till, komma åt och modifiera formler i celler genom att använda en cells Formula-egenskap. Aspose.Cells.GridWeb stöder användardefinierade formler från enkla till komplexa. Ett stort antal inbyggda funktioner eller formler (liknande Microsoft Excel) levereras också med Aspose.Cells.GridWeb. För att se den fullständiga listan över inbyggda funktioner, vänligen hänvisa till denna lista över stödda funktioner.

Formel tillagd till cell B3 men inte beräknad av GridWeb

todo:image_alt_text

På den ovanstående skärmbilden kan du se att en formel har lagts till B3 men har ännu inte beräknats. För att beräkna alla formler, ring GridWeb-kontrollens GridWorksheetCollections CalculateFormula-metod efter att ha lagt till formler på arbetsblad, som visas nedan.

Referera till celler från andra arbetsblad

Med Aspose.Cells.GridWeb är det möjligt att referera till värden som lagras i olika arbetsblad i deras formler och skapa komplexa formler.

Syntaxen för att referera till en cells värde från ett annat arbetsblad är ArkNamn!CellNamn.