Exportera DataTable från GridWeb

Exportera kalkylbladsdata

Till en specifik datatabell

Så här exporterar du kalkylbladsdata till ett specifikt DataTable-objekt:

  1. Lägg till Aspose.Cells.GridWeb-kontrollen till ditt webbformulär.
  2. Skapa ett specifikt DataTable-objekt.
  3. Exportera data från de markerade cellerna till det angivna DataTable-objektet.

Exemplet nedan skapar ett specifikt DataTable-objekt med fyra kolumner. Kalkylbladsdata exporteras med början från den första cellen med alla rader och kolumner synliga i kalkylbladet, till ett redan skapat DataTable-objekt.

Till en ny datatabell

Ibland vill du inte skapa ett DataTable-objekt utan behöver helt enkelt exportera kalkylbladsdata till ett nytt DataTable-objekt.

Exemplet nedan försöker ett annat sätt att visa användningen av exportmetoden. Den tar referensen till det aktiva kalkylbladet och exporterar hela data från det kalkylbladet till ett nytt DataTable-objekt. DataTable-objektet kan nu användas på vilket sätt du vill. Det är till exempel möjligt att binda DataTable-objektet till en GridView för att se data.