Hur man installerar libgdiplus i macOS

Installera Homebrew i macOS

Du kan installera Homebrew i macOS genom att köra följande kommando i Terminal.


/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Installera libgdiplus i macOS

Efter installation av Homebrew kan du installera libgdiplus i macOS:


brew install mono-libgdiplus