Konvertera Excel till bild

Konvertera Excel till bild

Aspose.Cells för Python via Java stödjer konvertering av Excel-filer till olika bildformer. För detta tillhandahåller API:et SheetRender- och ImageOrPrintOptions-klasserna. Denna klass representerar kalkylarket som ska renderas till en bild. SheetRender-klassen tillhandahåller metoden toImage() för att konvertera ett kalkylblad till en bildfil. BMP, PNG, JPEG, TIFF och EMF-format stöds.

Följande kodsnutt demonstrerar hur man konverterar ett Excel-kalkylblad till en PNG-bild.