Excel i Resme Dönüştür

Excel’i Resme Dönüştür

Aspose.Cells for Python via Java, Excel dosyalarını farklı resim biçimlerine dönüştürmeyi destekler. Bunun için API, SheetRender ve ImageOrPrintOptions sınıflarını sağlar. Bu sınıf, bir resme dönüştürülecek çalışma sayfasını temsil eder. SheetRender sınıfı, çalışma sayfasını resim dosyasına dönüştürmek için toImage() metodunu sağlar. BMP, PNG, JPEG, TIFF ve EMF formatları desteklenir.

Aşağıdaki kod örneği, bir Excel çalışma sayfasının bir PNG resmine dönüştürülmesini göstermektedir.