Php'de Çalışma Sayfalarını Yönetme

Aspose.Cells - Çalışma Sayfalarını Yönetme

Çalışma Sayfalarını Yeni Bir Excel Dosyasına Ekleme

Çalışma Sayfası’nı kullanarak yeni bir Excel dosyasına eklemek içinAspose.Cells Java for PHP , aramanız yeterliadd_worksheet yöntemiYönetimÇalışma Sayfaları modül.

PHP Kodu

 //Instantiating a Workbook object

$workbook = new Workbook();

//Adding a new worksheet to the Workbook object

$worksheets = $workbook->getWorksheets();

$sheetIndex = $worksheets->add();

$worksheet = $worksheets->get($sheetIndex);

//Setting the name of the newly added worksheet

$worksheet->setName("My Worksheet");

//Saving the Excel file

$workbook->save($dataDir . "book.out.xls");

Sayfa Adını Kullanarak Çalışma Sayfalarını Kaldırma

Çalışma sayfasını kullanarak sayfa adına göre kaldırmak içinAspose.Cells Java for PHP , aramanız yeterliremove_worksheet_by_name yöntemiYönetimÇalışma Sayfaları modül.

PHP Kodu

 //Creating a file stream containing the Excel file to be opened

$fstream = new FileInputStream($dataDir . "book.xls");

//Instantiating a Workbook object with the stream

$workbook = new Workbook($fstream);

//Removing a worksheet using its sheet name

$workbook->getWorksheets()->removeAt("Sheet1");

//Saving the Excel file

$workbook->save($dataDir . "book.out.xls");

//Closing the file stream to free all resources

$fstream->close();

Sayfa Dizini Kullanarak Çalışma Sayfalarını Kaldırma

Çalışma sayfasını kullanarak sayfa dizinine göre kaldırmak içinAspose.Cells Java for PHP , aramanız yeterliremove_worksheet_by_index yöntemiYönetimÇalışma Sayfaları modül.

PHP Kodu

 //Creating a file stream containing the Excel file to be opened

$fstream=new FileInputStream($dataDir . "book.xls");

//Instantiating a Workbook object with the stream

$workbook = new Workbook($fstream);

//Removing a worksheet using its sheet index

$workbook->getWorksheets()->removeAt(0);

//Saving the Excel file

$workbook->save($dataDir . "book.out.xls");

//Closing the file stream to free all resources

$fstream->close();

Çalışan Kodu İndir

İndirmek**Çalışma Sayfalarını Yönetme (Aspose.Cells)**aşağıda belirtilen sosyal kodlama sitelerinin herhangi birinden: