Tasarımcı Elektronik Tablo Nedir

Gelişim Hızınızı Artırmak İster Misiniz?

Çözüm - Tasarımcı Elektronik Tablolar

Gelişiminizi hızlandırmak için Aspose.Cells heyecan verici bir özellik olan tasarımcı elektronik tablo sunar.

Tasarım Elektronik Tablo Nedir?

Bir tasarımcı elektronik tablo, tüm biçimleri zaten uygulanmış ve içeriklerin tasarım zamanında belirlenebileceği bir Microsoft Excel’de oluşturulan Excel dosyasıdır. Bu daha çok, yalnızca biçimlendirmeyi içeren veri olmayan bir şablon dosyasına benziyor, aşağıda gösterildiği gibi:

Tasarımcı elektronik tablo

todo:image_alt_text

Nasıl Kullanılır?

Bir tasarımcı elektronik tablo oluşturduktan sonra, Aspose.Cells’i kullanarak tasarımcı elektronik tabloyu okuyun ve belirlenmiş pozisyonlarına (önceden tanımlanmış format ayarlarına göre) çalışma zamanında veri ekleyin. Örneğin yukarıdaki ekran görüntüsünde, tasarım zamanında Ürün Adı, Kategori Adı, Birim Başına Miktar ve Stok Miktarı sütunlarını eklemeye karar verdik. Henüz herhangi bir veri içermiyorlar: Bunlar çalışma zamanında eklenecek. Yukarıdaki şekil çok basit bir elektronik tabloyu gösteriyor ama tasarımcı elektronik tablolar karmaşık elektronik tablolarda bile zaman kazandırır.

Akıllı İşaretçiler

Ayrıca, Aspose.Cells tasarımcı elektronik tabloya akıllı imler eklemenize olanak tanır. Akıllı imler, WorkbookDesigner sınıfının Process yöntemi kullanılarak çalışma zamanında işlenir. Bu, daha az kod yazmanıza ve yine de harika sonuçlar almanıza yardımcı olabilir.

Akıllı imler hakkında daha fazla bilgi edinin.