Installation

Aspose.Cells for Java’in Maven Deposundan yüklenmesi

Aspose, tüm Java API’lerini barındırırMaven deposu . Kolayca kullanabilirsinizAspose.Cells for Java API Basit konfigürasyonlarla doğrudan Maven Projelerinizde.

Öncelikle Maven pom.xml dosyanızda Aspose Maven Depo yapılandırmasını/konumunu aşağıdaki gibi belirtmeniz gerekir:

 <repositories>

   <repository>

     <id>AsposeJavaAPI</id>

     <name>Aspose Java API</name>

     <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>

   </repository>

</repositories>

build.gradle betiğinizdeki Gradle için aşağıdaki gibi:

//Add Aspose maven repository
repositories {
  mavenCentral()
  maven {
    url "https://releases.aspose.com/java/repo/"
  }
}

Daha sonra pom.xml dosyanızda Aspose.Cells for Java API bağımlılığını aşağıdaki gibi tanımlayın (Buna göre her şey dahil olacaktır, örneğin ana jar dosyası, Java Dokümanlar ve diğer kütüphaneler):

   <dependencies>

    <dependency>

      <groupId>com.aspose</groupId>

      <artifactId>aspose-cells</artifactId>

      <version>24.2</version>

    </dependency>

    <dependency>

      <groupId>com.aspose</groupId>

      <artifactId>aspose-cells</artifactId>

      <version>24.2</version>

      <classifier>javadoc</classifier>

    </dependency>

    <dependency>

      <groupId>org.bouncycastle</groupId>

      <artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>

      <version>1.68</version>

    </dependency>    

    <dependency>

      <groupId>org.bouncycastle</groupId>

      <artifactId>bcpkix-jdk15on</artifactId>

      <version>1.68</version>

    </dependency>    

  </dependencies>

Tebrikler! Maven projenizde Aspose.Cells for Java Maven bağımlılığını başarıyla tanımladınız.

Destek

Hızlı teknik destek almak için lütfen aşağıdakileri kontrol edin

Aspose.Cells - Forumlar