Satır ve Sütun Ekleme

Satır Ekleme

Çalışma sayfasındaki herhangi bir konuma satır eklemek için:

  1. Aspose.Cells.GridWeb denetimini Web Formuna ekleyin.
  2. Satır eklediğiniz çalışma sayfasına erişin.
  3. Satırın ekleneceği bir satır dizini belirterek bir satır ekleyin.

Sütun Ekleme

Çalışma sayfasında herhangi bir konuma sütun eklemek için:

  1. Aspose.Cells.GridWeb denetimini bir Web Formuna ekleyin.
  2. Sütun eklediğiniz çalışma sayfasına erişin.
  3. Sütunun ekleneceği sütun dizinini belirterek bir sütun ekleyin.