Aspose.Cells for .NET da Neler Yeni

Bu sayfa, son sürümlerde tanıtılan en ilginç yeni Aspose.Cells özelliklerini açıklar.

Aspose.Cells for .NET 24.6

 • Rendere için geliştirmeler: renk doygunluğu ve renk sıcaklığı ayarı, iki tonlu, Webp görüntüleri
 • PivotTable için geliştirmeler: aralığın birleştirilmesi, PivotField’ın “Değerleri Göster”
 • Kullanıcının aralık verilerini manipüle etmek için Range.ToHtml()/ToImage() desteği

Aspose.Cells for .NET 24.5

 • Yeni fonksiyonların desteği: XMATCH, XOR
 • Aralığın verilerini transpoze etme desteği
 • Gelişmiş filtre ayarlarının özelliklerini almak için destek
 • Hücreye yerleştirilmiş resmi pdf/ görüntü olarak oluşturma desteği
 • GridJS için stilleri otomatik doldurma desteği
 • GridJS için grafik renk ayarı desteği

Aspose.Cells for .NET 24.4

 • Kullanıcının kolaylığı için kesme izleme monitörünün basit uygulamalarını sağlama
 • OLE Nesnesini pdf’e dönüştürürken ekli dosyaların gömülmesi desteği
 • ChartX’in otomatik şeklini görüntüye dönüştürme desteği
 • Ms excel’de resmi hücreye yerleştirme işlemi için destek (Fotoğraf için Hücreye Yerleştir işlemi)
 • Numbers dosyasını içe aktarma için geliştirmeler: birleştirilmiş hücreler, gizli satır/sütunlar, …vs.

Aspose.Cells for .NET 24.3

 • AZW3 dosyasını içe aktarma desteği
 • ODF 1.3 standardıyla ods’yi kaydetme desteği
 • EVALUATE fonksiyonunu hesaplama desteği
 • GridDesktop için filtre desteği: İlk10, Tarih, Metin
 • GridJS için eklem menüsünde daha fazla formül ve yardım ipuçları ekleme
 • GridJS için formül menüsüne kategorizasyon özelliği ekleme
 • GridJS için hesaplanan sonuç tarih saat olduğunda hücreyi otomatik olarak tarih formatına ayarlama

Aspose.Cells for .NET 24.2

 • Yeni fonksiyonları destekleme: SONRADAN METİN, ÖNCE METİN, METNİ BÖL, SATIRAÇEVİR, SÜTUNAÇEVİR
 • Oxps formatını algılama desteği
 • Büyük veri kümesini sıralama performansını iyileştirme
 • GridDesktop için filtre işlemleri için geliştirme: sayı filtresi, anahtar kelime araması, filtreleri temizleme.

Aspose.Cells for .NET 24.1

 • NET8 desteği ekleme
 • Csv verilerini kullanıcı tarafından belirtilen başlık satırları/sütunları ve toplam satır/sütunlarla içe aktarma desteği
 • Özel stillerle html dışa aktarma desteği
 • Birleştirilmiş alanlar için otomatik doldurma desteği
 • Veriyi sağdan sola ve alttan üste otomatik doldurma desteği

Aspose.Cells for .NET 23.12

 • Pdf’e dönüştürürken PDF/A-2 ve PDF/A-3 uyumluluğu desteği
 • Pivot tablosu için ayrık gruplama hesaplama desteği
 • Hücre verilerini genel liste olarak dışa aktarma desteği
 • Akıllı işaretler kullanarak bağlı tabloları kullanarak çapraz referansları içe aktarma desteği
 • Formüller için MAKEARRAY fonksiyonu desteği
 • GridJS için hücre metnini döndürme açısıyla oluşturma desteği
 • GridDesktop için tablo verilerini içe/dışa aktarma seçeneklerini destekle
 • GridDesktop için döndürülmüş resimleri görüntüleme desteği
 • GridDesktop için çalışma tablosu sırasını ayarlama desteği
 • GridDesktop için formül uyarı mesajını gösterme/gizleme seçeneğini destekle

Aspose.Cells for .NET 23.11

 • Elektronik tablolardan PDF dosyası sürüm 1.7(ISO32000-1:2008) olarak dönüştürme desteğini destekle
 • GridJS için form kontrolleri ekleme desteğini destekle
 • GridJS için hücre arka planında gradyan doldurma gösterme desteğini destekle
 • GridDesktop için çalışma tablosunu kopyalama/silme/ekleme/yeniden adlandırma desteğini destekle
 • GridDesktop için yapıştırma işlemi yaparken otomatik olarak maksimum satır/sütunu genişletme desteğini destekle
 • GridDesktop için SheetPrintingPreview desteğini destekle
 • GridDesktop için .NET Core sürümü oluşturma desteğini sağla

Aspose.Cells for .NET 23.10

 • Hedef aralığın boyutu kaynak aralıktan farklı olduğunda uyumlu yapıştırma işlemi desteğini destekle
 • Bir Aralığa doğrudan hiperbağlantıları belirleme desteğini destekle
 • Birden fazla çalışma sayfasını aynı anda kopyalama desteğini destekle
 • Hücre verileri için bir aralığın boş olup olmadığını kontrol etme desteğini destekle

Aspose.Cells for .NET 23.9

 • Formülde yeni fonksiyonları hesaplama desteğini destekle: LAMBDA, LET, MAP, SCAN
 • EPUB dosyalarını içe/dışa aktarma desteğini destekle
 • Grafik serilerini filtreleme desteğini destekle
 • GridDesktop için yerelleştirme desteğini destekle
 • .net7-windows platformu için GridWeb sağla

Aspose.Cells for .NET 23.8

 • Formüllerde dolgu boşluğunu koruma desteğini destekle
 • Hücrenin zengin metni için metin eklemeyi/değiştirmeyi biçimlendirme desteğini destekle
 • GridJs için aktif kontrol ve spin düğmesi için form kontrolü ekleme desteğini destekle
 • GridJs için daha fazla doğrulama türünü destekle: metin uzunluğu/ondalık, seçim listesi, formül ifadesi

Aspose.Cells for .NET 23.7

 • GridJS için pek çok özelliğin geliştirilmesini destekle, kontrol birleştirme, sunucu taraflı geri kayıt için ComboBox, …vb.
 • Yeni formatlar için dosya biçimi algılama geliştirilmiş, örneğin visio dosyası, OneNote paket dosyası
 • CSharp X509Certificate2 için XAdES imzalarını destekle
 • Blazor Web Assembly ile çalışma desteğini destekle

Aspose.Cells for .NET 23.6

 • Düzenleme günlüklerini dışa aktarma ve vurgulama desteğini destekle
 • Varolan Satır nesnelerini ters sırayla RowCollection’dan geçme desteğini destekle
 • Pivottable için birden fazla konsolidasyon aralığını yenileme desteği
 • GridJs’te grafik sayfasını gösterme desteği
 • GridJs’te hücre taşma içeriğini görüntüleme desteği
 • GridJs için arka plan resmi görüntüleme desteği
 • GridJs’te tarih saatine göre filtreleme desteği

Aspose.Cells for .NET 23.5

 • Harici elek sayfa verilerinin yerel çalışma kitabının yerel sayfasına güncelleme desteği
 • Checkbox kontrolünü statik resim yerine etkileşimli kontrol olarak render etme desteği
 • PivotArea seçme ve biçimlendirme desteği
 • PDF’ye dönüştürürken filigran ekleme desteği

Aspose.Cells for .NET 23.4

 • ENCODEURL fonksiyonu hesaplama desteği
 • İlişkili düğmeleri adım adım ekleyerek denklem şeklinin tamamlanmasını destekleme
 • Formül ifadesinin hücre nesnesine ayarlanmadan dizi formülü olarak hesaplanma desteği
 • Xlsb dosyasını LightCells modunda kaydetme desteği
 • Bir yazı tipinin yüklü veya kullanılabilir olup olmadığını kontrol etme desteği
 • Belirtilen hücreye formül ayarlama desteği
 • Çalışma kitabını xhtml olarak kaydetme desteği
 • GridWeb için activex kontrol ve form kontrolü render etme desteği

Aspose.Cells for .NET 23.3

 • Yeni fonksiyonları ayarlama/okuma/kaydetme desteği: LET, ENCODEURL
 • Formül hesaplama çağrısında dış bağlantılara veri kaynakları bağlama desteği

Aspose.Cells for .NET 23.2

 • Yeni fonksiyonları ayarlama/okuma/kaydetme desteği: SCAN, LAMBDA
 • Stilin json olarak dışa aktarılmasını destekleme

Aspose.Cells for .NET 23.1

 • Yeni fonksiyonları destekleme: CHOOSEROWS, CHOOSECOLS, HSTACK, VSTACK
 • Revizyonlardan yazarı ve tarih saati alma desteği

Aspose.Cells for .NET 22.12

 • Birden fazla katmanlı hiyerarşi yapısı ile JSON olarak exceli dışa aktarma desteği

Aspose.Cells for .NET 22.11

 • Dinamik dizi formülü ile eski tür dizi formülü arasında ayırt etme desteği
 • Xlsb dosya biçimi için dinamik dizi formüllerini okuma/kaydetme desteği

Aspose.Cells for .NET 22.10

 • NET6 için grafik kütüphanesi olarak SkiaSharp’ı kullanma desteği
 • CRTX şablon dosyası ile grafik ekleme ve güncelleme desteği

Aspose.Cells for .NET 22.9

 • Hücreler için tablo formülü ayarlama desteği
 • Özel fonksiyon ve hesaplama motoru ile dinamik dizi formülü ayarlama desteği
 • Degrade önyargı ayarlarını ayarlamak için destek
 • Menzil için Tema renkleri ile dış çizgi sınırları uygulama desteği

Aspose.Cells for .NET 22.8

 • Sayfa üzerinde görüntülenen yorumları ve notları html’ye aktarma desteği
 • Pdf/xps’e dönüştürürken çıktı alınacak çalışma sayfalarını belirtme desteği

Aspose.Cells for .NET 22.7

 • Sayfa başlığı/altyazı ile tek bir dosyaya html dışa aktarma desteği
 • Aralığın mutlak konumunu ve boyutunu (noktalar cinsinden) alma desteği

Aspose.Cells for .NET 22.6

 • Formül hesaplama zinciri ile hesaplama ve izleme formülü işlemi için iyileştirme

Aspose.Cells for .NET 22.5

 • Hücre formülü ayarlama hafızası performansı geliştirmesi, Hücrelerin formülünü ayarlarken LightCells modunda çalışırken

Aspose.Cells for .NET 22.4

 • CSV dışa aktarımı için boş hücreleri kontrol etme seçeneklerini geliştirme
 • Koşullu biçimlendirme için karmaşık bölme ve güncellemeyle ilgili işlemler için destek

Aspose.Cells for .NET 22.3

 • Tanımlı ad değiştiğinde ve çalışma kitabının hesaplama zinciri etkinleştirildiğinde tanımlı adlara bağlı hücrelerin yeniden hesaplanmasını destekleme
 • Formüllerin hesaplama zincirine göre hücrelerin yapraklarını yeniden hesaplama desteği

Aspose.Cells for .NET 22.2

 • Belirtilen kapsam filtresi ile NameCollection’dan tanımlı isim çıkarma desteği

Aspose.Cells for .NET 22.1

 • Düzenlenebilir pptx oluşturma desteği
 • Veri satır/sütun sınırını aştığında büyük csv’nin birden fazla çalışma sayfasına aktarılması desteği
 • LightCells ile csv içe aktarma desteği
 • Belirtilen dış bağlantıyı kaldırma desteği
 • Dış bağlantıları kaldırırken formülleri tutma desteği

Aspose.Cells for .NET 21.12

 • Excel’i SQL Komut Dosyalarına dönüştürme desteği
 • Basit xml veri alışverişini içe/dışa aktarma desteği
 • Bozulmuş xls dosyasından olabildiğince çok veri okuma desteği
 • SmartMarker işlemini kesme desteği
 • Koşullu biçimlendirme ve doğrulama için aralıklar eklerken performansı iyileştirme
 • Yeni eklenen biçim koşulu için en yüksek önceliği ayarlama, ms excel davranışı gibi

Aspose.Cells for .NET 21.11

 • XLookup formül/fonksiyonu hesaplama desteği
 • Json ve resimleri saklama ile saklama kitabını saklama entegrasyonu
 • Excel’i HTML’e dönüştürürken performansı iyileştirme