Vad är nytt

Den här sidan beskriver de mest intressanta nya Aspose.Diagram-funktionerna som introducerats i de senaste utgåvorna.

Från och med 22.6 måste beroendet i pom.xml för maven-projektet ta bort klassificeringssektionen

Aspose.Diagram for Java 22.11

  • Stöd getConnectorRule för en anslutning

Aspose.Diagram for Java 22.10

  • Stöd getDisplayText för en form
  • Stöd getInheritGeoms för en form