Ne var ne yok

Bu sayfada, son sürümlerde tanıtılan en ilginç yeni Aspose.Diagram özellikleri açıklanmaktadır.

22.6’dan başlayarak, maven projesinin pom.xml dosyasındaki Bağımlılığın sınıflandırıcı bölümünü silmesi gerekiyor

Aspose.Diagram for Java 22.11

  • Bir bağlayıcı için getConnectorRule desteği

Aspose.Diagram for Java 22.10

  • Bir şekil için getDisplayText desteği
  • Bir şekil için getInheritGeoms desteği