Grundläggande funktioner med Visio dokument

Visio Diagram Lastöversikt

DeDiagram klass representerar en Microsoft Office Visio diagram laddad i minnet. Klassen Diagram har flera överbelastade konstruktörer som tillåter utvecklare att skapa en tom ritning eller ladda en från en fil eller ström.

Grundläggande operationeravsnittet beskriver den första och enklaste operationen med Diagram dokument i Aspose.Diagram for .NET: