Vad är nytt

Den här sidan beskriver de mest intressanta nya Aspose.Diagram-funktionerna som introducerats i de senaste utgåvorna.

Aspose.Diagram for .NET 22.11

  • Stöd för att spara xaml som ström
  • Stöd GetConnectorRule för en anslutning

Aspose.Diagram for .NET 22.10

  • Stöd GetDisplayText för en form
  • Stöd få InheritGeoms för en form