Installationsmiljö och installationsriktlinjer

Systemkrav

Aspose.Diagram för Python via Java är plattformsoberoende API och kan användas på alla plattformar (Windows, Linux och MacOS) därPythonär installerad. Maskinen måste ha Java 8 eller senare versioner innan installationen ställs in.

Python Version

  • Python 3,5 eller högre

Java Version

  • Java 1,8 eller högre

Windows:

Installera Java och lägg till den i PATH miljövariabel

Till exempel:

PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131;

Installera Aspose.Diagram för Python via Java från pypi

Du kan enkelt använda Aspose.Diagram för Python via Java frånpypi med följande kommando.

 $ pip install aspose-diagram

Testa Aspose.Diagram för Python via Java

  • Skapa en fil med namnetexempel.pyoch använd följande exempelkod:
import jpype
import asposediagram
jpype.startJVM()
from asposediagram.api import *

diagram = Diagram()
diagram.save("output.vsdx",SaveFileFormat.VSDX)

jpype.shutdownJVM()
  • Kör nu “python example.py” @command prompt för att köra det.

Linux:

Installera Java

Installera Aspose.Diagram för Python via Java från pypi

Du kan enkelt använda Aspose.Diagram för Python via Java frånpypi med följande kommando.

 $ pip install aspose-diagram

Testa Aspose.Diagram för Python via Java

  • Skapa en fil med namnetexempel.pyoch använd följande exempelkod:
import jpype
import asposediagram
jpype.startJVM()
from asposediagram.api import *

diagram = Diagram()
diagram.save("output.vsdx",SaveFileFormat.VSDX)

jpype.shutdownJVM()
  • Kör nu “python example.py” @command prompt för att köra det.

Mac OS:

Installera Java

Installera Aspose.Diagram för Python via Java från pypi

Du kan enkelt använda Aspose.Diagram för Python via Java frånpypi med följande kommando.

 $ pip install aspose-diagram

Testa Aspose.Diagram för Python via Java

  • Skapa en fil med namnetexempel.pyoch använd följande exempelkod:
import jpype
import asposediagram
jpype.startJVM()
from asposediagram.api import *

diagram = Diagram()
diagram.save("output.vsdx",SaveFileFormat.VSDX)

jpype.shutdownJVM()
  • Kör nu “python example.py” @command prompt för att köra det.