Arbeta med kommentarer

Lägg till en kommentar på sidnivå i Visio

Aspose.Diagram för Python via Java API tillåter utvecklare att lägga till kommentarer var som helst på en sida medVisio ritningen.

Lägg till kommentar

Metoden addComment, exponerad av klassen Page, låter dig lägga till kommentarer på en ritsida. Den tar X- och Y-koordinaterna tillsammans med en kommentarsträng.

Microsoft Visio användare lägger till kommentarer på hela sidan som presenteras av en ikon i det övre vänstra hörnet på sidan. Utvecklare kan lägga till kommentarer på sidnivå i Visio. Aspose.Diagram för Python via Java API stödjer dessutom att ändra sidnivåkommentaren i Visio.

Lägg till programmeringsexempel på sidnivåkommentarer

Redigera en kommentar på sidnivå i Visio Diagram

Aspose.Diagram för Python via Java API har stöd för att ändra sidnivåkommentaren påVisio ritningen sida som presenteras av en ikon i det övre vänstra hörnet på sidan.

Redigera kommentar

Egenskapen Comment, exponerad av klassen Annotation, tillåter utvecklare att redigera kommentarer på ritsidan Visio.

Redigera kommentar Programmeringsexempel

Lägg till en kommentar på formnivå i Visio Ritning

Aspose.Diagram för Python via Java API tillåter utvecklare att lägga till kommentarer till formen iVisio ritningen.

Lägg till kommentar

En överbelastad addComment-metod, som exponeras av klassen Page, tar en Shape-klassinstans och textsträng av kommentaren.

Lägg till programmeringsexempel för kommentar på formnivå