Ruby'de Visio Diagram'i PDF'e dışa aktar

Aspose.Diagram - İhracat Visio Diagram ila PDF

Visio Diagram’i kullanarak PDF’e dışa aktarmak içinYakut için Aspose.Diagram Java , sadece çağırmakExportToPdf modül. Burada örnek kodu görebilirsiniz.

Yakut Kodu

 data_dir = File.dirname(File.dirname(File.dirname(File.dirname(__FILE__)))) + '/data/'

\# Call the diagram constructor to load diagram from a VSD file

diagram = Rjb::import('com.aspose.diagram.Diagram').new(data_dir + "Drawing.vsd")

\# Save as PDF file format

diagram.save(data_dir + "Diagram.pdf", Rjb::import('com.aspose.diagram.SaveFileFormat').PDF)

puts "Exported visio diagram to pdf."

Çalışan Kodu İndir

İndirmek**Dışa aktarma Visio Diagram ila PDF (Aspose.Diagram)**aşağıda belirtilen sosyal kodlama sitelerinin herhangi birinden: