PHP'de Visio Diagram'den Tüm Katmanları Alın

Aspose.Diagram - Tüm Katmanları Al

Kullanarak Tüm Katmanları Almak İçinPHP için Aspose.Diagram Java , sadece çağırmakTüm Katmanları Getir modül. Burada örnek kodu görebilirsiniz.

PHP Kodu

 # Create instance of Diagram

$diagram = new Diagram($dataDir . "Drawing.vsd");

\# get Visio page

$page=$diagram->getPages()->getPage(0);

$layers=$page->getPageSheet()->getLayers();

$i = 0;

while ($i<(int)(string)$layers->getCount()) {

$layer=$layers->get($i);

print "Name: " . (string)$layer->getName()->getValue();

print "Visibility: " . (string)$layer->getVisible()->getValue();

print "Status: " . (string)$layer->getStatus()->getValue();

$i += 1;

}

Çalışan Kodu İndir

İndirmekVisio Diagram’den (Aspose.Diagram) Tüm Katmanları Alınaşağıda belirtilen sosyal kodlama sitelerinin herhangi birinden: