PHP'de Bağlayıcı Şeklinin Yeniden Yönlendirme Seçeneğini Seçin

Aspose.Diagram - Bağlayıcı Şeklinin Yeniden Yönlendirme Seçeneğini Belirleyin

Kullanarak Bağlayıcı Şeklinin Yeniden Yönlendirme Seçeneğini Belirlemek İçinYakut için Aspose.Diagram Java , sadece çağırmakYeniden Yönlendirme Seçeneği Seçin modül. Burada örnek kodu görebilirsiniz.

PHP Kodu

 # Create instance of Diagram

$diagram=new Diagram($dataDir."Drawing.vsd");

\# Access a particular page

$page=$diagram->getPages()->getPage("Flow 1");

\# get a particular connector shape

$shape=$page->getShapes()->getShape(1);

\# set reroute option

$conFixedCodeValue=new ConFixedCodeValue();

$shape->getLayout()->getConFixedCode()->setValue($conFixedCodeValue->NEVER_REROUTE);

\# Save diagram

$saveFileFormat=new SaveFileFormat();

$diagram->save($dataDir."SelectRerouteOption.vdx", $saveFileFormat->VDX);

print "Seleted reroute option of the connector shape.".PHP_EOL;

Çalışan Kodu İndir

İndirmek**Konnektör Şeklinin Yeniden Yönlendirme Seçeneğini Belirleyin (Aspose.Diagram)**aşağıda belirtilen sosyal kodlama sitelerinin herhangi birinden: