Visio'i Görüntü biçimlerine dönüştür

Diyagramları Görüntü Dosyası Biçimlerine Aktarın

Bu makalede, Microsoft Visio diagram’in kullanılarak bir görüntüye nasıl aktarılacağı açıklanmaktadır.Aspose.Diagram for .NET API.Diagram diagram dosyalarını okumak için sınıf yapıcısı ve diagram’i desteklenen herhangi bir görüntü formatına dışa aktarmak için Save yöntemi.

diagram’i bir görüntüye dışa aktarmak için:

  • Diagram sınıfının bir örneğini oluşturun.
  • Diagram sınıfının Save yöntemini çağırın ve dışa aktarmak istediğiniz görüntü formatını ayarlayın. Çıktı görüntü dosyası orijinal dosyaya benziyor.

Microsoft Visio Çizimi Resim Dosyasına Aktar

Belgenin tamamı yerine belirli bir sayfayı resme kaydetmek de mümkündür: